Supervisió

  1. Home
  2. /
  3. Ciberseguretat
  4. /
  5. Supervisió

Evita les interrupcions amb la supervisió

Detecció a l'instant, solució al moment

Verificacions cada 5 minuts

Les verificacions constants permeten detectar al moment una caiguda de línia o dispositius, generant una alarma o una acció correctiva immediata (canvi de dns, activació HA…).

No s'interrompen els processos

Es genera una acció correctiva immediata generant accions com a canvi de dns, activació HA… Així s’eviten interrupcions dels processos. També s’eviten els atacs externs.