Virtualització

  1. Home
  2. /
  3. Serveis TI
  4. /
  5. Virtualització

Pictograma virtualización de sistemas

Incrementa els teus recursos

Màquines virtuals per al creixement real del teu departament tecnològic

Augmenta l'eficiència i agilitat

Més eficiència i agilitat dels recursos tecnològics aplicats a les xarxes, els servidors i els sistemes operatius.

Més estalvi en espai i consum

Diverses màquines virtuals en una sola màquina física. Menys despeses en recursos i energia. Més espai a les teves oficines.

Disminueixen els temps de parada

Permet consolidar diferents recursos TI, comportant una major eficàcia dels recursos disminuint els errors.

Evita l'obsolescència del software

Amb la virtualització les aplicacions tindran més durabilitat, evitant actualitzacions costoses a implementar.