Django/Python

Logotipo Django

El framework que vola

Desenvolupem web complexes optimitzant temps

Timings molt reduïts

Aconseguir la creació de llocs web complexos, ara és possible amb aquest framework basat en Python. Especialment creat per al desenvolupament pàgines orientades a continguts.

Basat en BBDD

Posseeix una interfície d’accés a la base de dades que permet la gestió de manera senzilla per a qualsevol usuari. Pots fer consultes a la BBDD de manera ràpida i simple

Àgil i escalable

Podem desenvolupar qualsevol tipologia web… xarxes socials, canals de notícies… Es pot agregar hardware en qualsevol nivell, ja que està basat en l’arquitectura “shared-nothing”.

Enfocat en la seguretat web

Django comporta per defecte mesures de seguretat que protegirà el teu lloc web contra vulnerabilitats com la falsificació de sol·licituds, clikjacking, scripts entre llocs web, etc…

Parlem
del teu projecte online