Logotipos oficiales Kit Digital

Gestió de xarxes socials

Logotipo oficial Logo Kit Digital a color

Ajuda màxima 2.500€

Promocionar a les empreses beneficiàries en les xarxes socials.

Solucions de Procesos compatibles amb l’ajuda:

  • Administració de tot el que comporta l’estratègia de xarxes socials.
  • Inclou l’elaboració d’estratègies, planificació, disseny visual, publicació, participació i anàlisi del teu contingut en les plataformes socials que utilitza la teva empresa.
  • A partir de 1.500€ anuals amb les següents funcionalitats i serveis:

Funcionalitats i serveis:

  • Social Media Pla: definició i implementació d’una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la pime, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, i fidelitzar a aquells usuaris que ja ho siguin.
  • Monitoratge de xarxes socials: monitoratge i control periòdic a través de mètriques de referència de l’impacte de les accions, per a quantificar els resultats i comprovar si s’estan complint els objectius marcats en l’estratègia.
  • Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media: anàlisi dels diferents canals socials per a poder optimitzar el rendiment.
  • Gestió d’una xarxa social: administració del perfil/usuari de la pime en, almenys, una xarxa social.
  • Publicació de posts setmanals: publicació per part de l’agent digitalitzador d’un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

Segment beneficiari:

Logotipos oficiales Kit Digital