Logotipos oficiales Kit Digital

Serveis i eines d'oficina virtual

  1. Home
  2. /
  3. Serveis i eines d’oficina virtual

Logotipo oficial Logo Kit Digital a color

Ajuda màxima 250€/usuari

Implantar solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els treballadors de les empreses beneficiàries.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2024

Solucions de Procesos compatibles amb l’ajuda:

  • Microsoft 365 Empresa Estàndard.
  • Migració de comptes de correu POP3 o IMAP a solucions de Microsoft 365 o Google Workspace.
  • Gestionem tot el procés sense interrupcions en les comunicacions en cap moment.
  • A partir de 130,80€ + IVA/any per usuari.

Funcionalitats i serveis:

  • Col·laboració en equips de treball: la solució permetrà una gestió àgil i eficient dels equips per al desenvolupament de projectes de manera col·laborativa, compartir recursos i/o coneixements, dotar d’eines per a la interacció dels equips en els processos d’ideació o resolució de problemes, així com la configuració i personalització de fluxos de treball, etc.
  • Emmagatzemar i compartir arxius: la solució haurà de proveir 1 TB d’emmagatzematge.
  • Compatibilitat amb dispositius mòbils.

Calendari i agenda: la solució haurà de permetre organitzar un calendari i les tasques previstes.

Segment beneficiari:

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2024

Logotipos oficiales Kit Digital