Logotipos oficiales Kit Digital

Comunicacions segures

 1. Home
 2. /
 3. Kit Digital
 4. /
 5. Comunicacions segures

Logotipo oficial Logo Kit Digital a color

Ajuda màxima 125€/usuari

Proporcionar a les empreses beneficiàries seguretat en les connexions entre els dispositius dels seus empleats i l'empresa.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2024

Solucions de Procesos compatibles amb l’ajuda:

 • Azure Active Directory Premium Plan 2 per a Microsoft 365:
  • El servei d’identitat empresarial de Azure Active Directory (Azure AD) proporciona inici de sessió únic i autenticació multifactor per a ajudar a protegir els seus usuaris del 99,9% dels atacs a la ciberseguretat.
  • A partir de 92,40€ + IVA/any.

Funcionalitats i serveis:

 • SSL: la solució haurà d’utilitzar un protocol de capa de sockets segurs, per a crear una connexió segura i xifrada.
 • Xifratge d’extrem a extrem: la solució haurà de mantenir les comunicacions xifrades en tot el seu recorregut, amb l’objectiu de prevenir atacs.
 • Logs de connexió: la solució haurà de mantenir un registre dels dispositius que s’han connectat a la xarxa privada de la pime.
 • Control d’accés: la solució haurà de permetre la connexió a la xarxa privada de la pime exclusivament als dispositius autoritzats per l’empresa.
 • Dispositius mòbils: la solució haurà d’estar disponible per al seu ús des de dispositius mòbils.
 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: s’ha de realitzar una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de signatures de malware i altres dades per a detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

Segment beneficiari:

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2024

Logotipos oficiales Kit Digital